image-3.jpg
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által NAH-1-1125/2019 számon akkreditált vizsgáló laboratóriumCégünkről

A "FELSŐ-BÁCSKAI AGROLABOR" Kft. a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun megye déli részén található, Bácsalmás városban működik.

A földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, főleg az alföldi mezőgazdasági termelés szolgálatára, támogatására alakult. Ez a terület a Duna-melléki, Homokhátsági és a Bácskai földek adottságainak köszönhetően közepesen jó, de változó minőségű.


1952-ben ezen a helyen, ahol ma is dolgozunk, Bácsalmás Község Mezőgazdasági Gépállomás laboratóriumát hozták létre. Az épület egy helyiségét alakították ki erre a célra, a többi helyisége lakás volt.

1957-től a környékbeli Állami Mezőgazdasági Gépállomásokat összevonták, a Laboratóriumot megtartották és működtették. Az akkori igényeknek megfelelő egyszerű fizikai talaj vizsgálatokat végezték.

1964 január 01-től a Laboratóriumot üzemeltetésre átvette a Talajjavító Vállalat Budapest, a régió talajainak vizsgálatára. A folyamatos vizsgálati igény növekedés eredményeként a laboratórium helyiségei bővültek a szolgálati lakások terhére.

1970 január 01-től a Laboratórium üzemeltetését a Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat Dunakeszi vette át, ugyanezen a helyen és bővülő talajvizsgálati profillal.

1974 január 01-től a Laboratórium a irányítása Dunántúli Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat Balatonboglár irányítása alá került.

1978-ban a környékbeli Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek (12 szövetkezet) létrehozzák a Felső-Bácskai Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Társulása Szakszolgálati Laboratórium-át, az előzőek jogutódjaként. A Laboratórium fejlődésnek indult, épület átalakításokkal, hozzáépítésekkel, jelentős műszerpark fejlesztéssel. A munkája a mezőgazdasági kémia szinte minden ágára kiterjedt, nemcsak a talajvizsgálatokra hanem a takarmány vizsgálatokra, növényanalízisre is, amelyekkel a tulajdonos szövetkezetek igényeit elégítette ki.

1990-ben a Laboratórium átalakult, Agrolabor KKT-vé, ugyanazon telephelyen, miközben az alapító cégek átalakulása, megszünése miatt a tulajdonosi létszám egyre csökkent. A rendszerváltás után a mezőgazdaság szerkezetátalakítása eredményeként a vizsgálati igény jelentősen lecsökkent, így csak a lét megőrzésére jutott lehetőség.

1995 év elején az Agrolabor KKT-t megszüntették, és négy jogi személy megalapította a "FELSŐ-BÁCSKAI AGROLABOR" Kft.-t ugyanezen a telephelyen. Az új szerkezeti formában működő laboratórium tevékenységi területe továbbra is a mezőgazdaság kiszolgálása volt, de a piaci viszonyok nem tették lehetővé a teljes kapacitás kihasználást. Ennek ellenére megkezdődött a tevékenységeinek akkreditálása, amely 1996-ban sikerrel zárult, és azóta is folyamatos a megújítása.

1997-ben magántulajdonba került a laboratórium, és az új szakmai vezetéssel, lassú fejlődésnek indult.
Az akkreditált státusz megtartása és folyamatos megújítása megköveteli az eszközparkunk folyamatos fejlesztését és a vizsgáló személyzet szakmai felkészültségének folyamatos megújítását, szinten tartását. Ez a fejlesztő munka jelenleg is tart. Arra törekszünk, hogy jelenlegi és leendő partnereink vizsgálati igényeit minél teljesebb mértékben, és egyre jobb minőségben tudjuk kielégíteni.