image-3.jpg
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által NAH-1-1125/2019 számon akkreditált vizsgáló laboratóriumMinőségpolitikai nyilatkozat

Én, mint a "FELSŐ-BÁCSKAI AGROLABOR" Kft. önálló jogi személyként működő Korlátolt Felelősségű Társaság választott ügyvezető igazgatója, laboratórium vezetője kijelentem, hogy a laboratórium vizsgálati tevékenysége független az ügyfelektől, a kis- és nagyüzemi termeléstől, az ehhez kapcsolódó kereskedelmi értékesítéstől és minden nemű kereskedelmi tevékenységtől. A függetlenség egyaránt érvényes a szervezeti, pénzügyi és munkajogi hovatartozásra is.

Célunk:
A minőség iránti elkötelezettségünkkel a vevők igényeinek gyors és pontos kiszolgálása.

Vizsgálati szolgáltatást a laboratórium két és fél évtizede végez ügyfelei megelégedésére, 1996 évtől a NAH által az MSZ EN 45001:1990 szabvány alapján akkreditált laboratóriumként. 2002 júniusától a laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 előírásainak megfelelően működik. 2006. 11. hótól tevékenységében és irányítási rendszerében érvényesíti az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeit. Vevői mezőgazdasági tevékenységet folytató nagyüzemek, vállalkozók, intézetek, intézmények, egyéb gazdasági társaságok, magánszemélyek.

A vizsgálati tevékenység legfőbb jellemzői a megkívánt pontosság és megbízhatóság, amelynek biztosítását elsősorban a szükséges szakmai ismeretekkel és nagy gyakorlattal rendelkező vizsgálószemélyzet, másodsorban az optimális megbízhatósággal működő mérő és vizsgáló berendezések megléte képezi.

A szervezeti felépítésben rögzített keretek között a laboratórium az ügyvezető igazgató felügyelete alatt végzi tevékenységét és csak neki tartozik beszámolással. A laboratóriumi tevékenységet felügyelő laboratóriumvezető minőségemben és jogkörömnél fogva kijelentem, hogy a laboratórium az akkreditálás során vállalt tevékenységet az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány és a NAH előírásainak megfelelően végzi, és mindent megtesz annak érdekében, hogy kielégítse az ügyfelek, a szabályozó hatóságok és a Laboratórium elismerésével foglalkozó szervezetek elvárásait, és folyamatosan fejleszti az irányítási rendszer hatékonyságát.

Ennek értelmében biztosítom az akkreditált vizsgálati tevékenység elvégzéséhez szükséges

  • megfelelő létszámú és képzettségű, pártatlan személyzetet;
  • a vizsgáló személyzet belső és külső továbbképzését;
  • a műszaki eszközök folyamatos fejlesztését, rendszeres karbantartását, szükség szerinti javítását, hitelesítését és kalibrálását;
  • gondoskodom a vizsgálatok műszaki követelményeinek megfelelő környezetről;
  • a Laboratórium Minőségirányítási Rendszerének folyamatos felügyeletéről és rendszeres belső ellenőrzésen alapuló feljesztéséről, szem előtt tartva a szabályozó hatóságok és törvények előírásait.

Gondoskodom minden rendelkezésemre álló eszközzel a laboratóriumi munka független és pártatlan végzéséről, valamint káros befolyásolásának megakadályozásáról.

Gondoskodom arról, hogy a legújabb vizsgálati előírásokat (nemzeti, európai, nemzetközi) a laboratórium a munkája során kövesse.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVBEN foglaltakat minden érintett dolgozóval ismertetem és vezető munkatársaimmal együtt mindent elkövetek annak érdekében, hogy az itt leírtak a munkavégzés során a gyakorlatban is megvalósuljanak és a laboratórium teljes tevékenysége összes vonatkozásában az MSZ EN ISI/IEC 17025:2005 számú szabvány figyelembevételének kötelezettségvállalásával történjék.

Bácsalmás, 2006. november 9.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes!

Dr. Wimmer Károly
ügyvezető igazgató
laboratóriumvezető