image-2.jpg
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által NAH-1-1125/2019 számon akkreditált vizsgáló laboratóriumTalaj vizsgálatok (akkreditált tevékenység)

Ajánlott vizsgálati blokkok

Szűkített talajvizsgálat Bővített talajvizsgálat Egyéb talajvizsgálatok
- Helyes gazdálkodási gyakorlat (HGGY) előírás teljesítéséhez öt évente kötelező talajvizsgálat!
- Nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak kötelező talajvizsgálat!
- Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramokhoz kötelező (vállalt) talajvizsgálat! Az alábbi listából tetszés szerinti vizsgálati blokkok összeállíthatók.
Pl: Ültetvény vagy erdőtelepítéshez,
humuszmentéshez stb.
 • Kötöttség (KA)
 • Összes só (Össz. só)
 • pH-érték (pH(KCl))
 • Mész (CaCO3)
 • Humusz (Hum)
 • Foszfor (P2O5)
 • Kálium (K2O)
 • Nitrit+nitrát (NO2+NO3)
 • Kötöttség (KA)
 • Összes só (Össz. só)
 • pH-érték (pH(KCl))
 • Mész (CaCO3)
 • Humusz (Hum)
 • Foszfor (P2O5)
 • Kálium (K2O)
 • Nátrium (Na)
 • Magnézium (Mg)
 • Nitrit+nitrát (NO2+NO3)
 • Szulfát-kén (SO4-S)
 • Mangán (Mn)
 • Cink (Zn)
 • Réz (Cu)
 

Akkreditált talajvizsgálatok listája

Vizsgálat Vizsgálat teljes (hivatalos) neve Módszer (szabvány) neve
Kötöttség (KA) Kötöttségi szám (Arany szerint) MSZ-08-0205:1978 5.1. szakasz
Összes só (Össz. só) Vízben oldható összes sótartalom MSZ-08-0206-2:1978 2.4. szakasz
pH-érték (pH(KCl)) pH-érték (KCl-os szuszpenzió) MSZ-08-0206-2:1978 2.1. szakasz
pH-érték (pH(H2O)) pH-érték (H2O-es szuszpenzió) MSZ-08-0206-2:1978 2.1. szakasz
Mész (CaCO3) Szénsavas mésztartalom MSZ-08-0206-2:1978 2.2. szakasz
Humusz (Hum) Humusztartalom (Szerves széntartalom) tartalom MSZ-08-0210:1977 2.1. szakasz
Leiszapolható (Leisz) Leiszapolható rész MSZ-08-0205:1978 3. fejezet
Higroszkóposság (Hy) Higroszkóposság MSZ-08-0205:1978 4. fejezet
Szódalúgosság (Szóda) Szódában kifejezett fenolftalein lúgosság MSZ-08-0206-2:1978 2.3. szakasz
Immunitás (Immun) Immunitás MSZ-08-0010:1978 3. fejezet
Fiziológiai mész (Fiz. m.) Fiziológiai mésztartalom MSZ-08-0010:1978 4. fejezet
Foszfor (P2O5) Foszfor tartalom (Foszfor-pentoxid (P2O5)-ban megadva) (AL-oldható) MSZ 20135:1999 5.4.2. szakasz
Kálium (K2O) Kálium tartalom (Kálium-oxid (K2O)-ban megadva) (AL-oldható) MSZ 20135:1999 5.3. szakasz
Nátrium (Na) Nátriumtartalom (AL-oldható) MSZ 20135:1999 5.3. szakasz
Magnézium (Mg) Magnéziumtartalom (KCl-oldható) MSZ 20135:1999 5.2. szakasz
Nitrit+nitrát (NO2+NO3) (Nitrit+nitrát)- nitrogén tartalom (KCl-oldható) MSZ 20135:1999 5.4.3. és 5.4.4. szakaszok
Szulfát-kén (SO4-S) Szulfát-kén tartalom (KCl-oldható) MSZ 20135:1999 5.4.1. szakasz
Mangán (Mn) Mangántartalom (EDTA-oldható) MSZ 20135:1999 5.2. szakasz
Cink (Zn) Cinktartalom (EDTA-oldható) MSZ 20135:1999 5.2. szakasz
Réz (Cu) Réztartalom (EDTA-oldható) MSZ 20135:1999 5.2. szakasz
Vas (Fe) Vastartalom (EDTA-oldható) MSZ 20135:1999 5.2. szakasz
Az összes talajvizsgálat eredménye légszáraz anyagra vonatkozik!