image-6.jpg
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által NAH-1-1125/2019 számon akkreditált vizsgáló laboratóriumTalajok, mintavételezése (akkreditált tevékenység)

Akkreditált mintavételi eljárások listája

Mintázott anyag Az eljárás megnevezése Módszer (szabvány) neve
Talaj Mintavétel környezetvédelmi talajvizsgálathoz MSZ 21470-1:1998
Talaj Helyszíni mintavétel mezőgazdasági célú talajvizsgálatokhoz MSZ-08-0202:1977
Talaj Mintavétel talajvédelmi terv készítéshez 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 4. melléklet
Talaj Bolygatatlan szerkezetű talaj mintavétel MSZ-08-0205-1:1978